Korzystne inwestycje na 2014 rok

2014Wraz z nadejściem nowego roku pojawiają się nowe propozycje i alternatywy dla korzystnych i dochodowych inwestycji, które w tym roku rzeczywiście mogą przynieść realny zysk. Jak co roku sytuacja ta ulega diametralnej zmianie, a aktywa, w które chcemy zainwestować ulegają zmianie, w zależności od sytuacji gospodarczej kraju i świata.


Prognozy analityków dotyczące korzystnych inwestycji na 2014 rok są różne i dotyczą wielu kwestii. Wśród najwięcej zyskujących w tym roku branż wyliczają oni handel, innowacyjne technologie, budownictwo i przemysł chemiczny. Natomiast spore problemy przewidywane są w obszarze rafinerii i mniejszych banków. Sporym ryzykiem w podejmowaniu inwestycji w bieżącym roku mogą być problemy niektórych państw strefy euro. Mogą one powodować zupełnie sprzeczne ze sobą wnioski, które inwestorzy mogą niewłaściwie interpretować. Może to odprowadzić do sytuacji, w której wydawać by się mogło korzystna inwestycja okaże się zupełnym niewypałem. I to właśnie za sprawą niewłaściwej interpretacji istniejącej sytuacji gospodarczej.

Na skutek ilościowego luzowania polityki pieniężnej w USA, Japonii i Wielkiej Brytanii oraz po silnych wzrostach cen surowców w 2014 roku mogą ujawnić się problemy z opanowaniem inflacji. Dlatego analitycy zalecają, aby przynajmniej część portfela ulokować w obligacjach, których oprocentowanie zależne jest od inflacji lub stóp WIBOR.

Doskonałą wiadomością dla walut, obligacji krajów wschodzących oraz giełd są niskie stopy procentowe na świecie. Ponadto, wzrasta ryzyko inwestycji poza Polską. Jest to spowodowane niedowartościowaniem złotego.

Ważną informacją dotyczącą roku 2014 podawaną przez analityków jest również oczekiwany i bardzo prawdopodobny wzrost akcji na rynkach rozwijających się oraz walut tych krajów. Co więcej, oczekiwany jest również wzrost tendencji cen żywności, której sprzyja strukturalny wzrost popytu wynikający z ogólnego wzrostu zamożności społeczeństw w krajach o wielkiej liczbie ludności.

Zdaniem analityków, bardzo ważną kwestią jest ograniczony wpływ, jaki wydarzenia związane z zagrożeniem krajów rozwiniętych, mają na kraje i rynki wschodzące. Może to doprowadzić i utrzymać atrakcyjność rynków wschodzących w najbliższych miesiącach. Jednak analitycy zauważają również, że rok 2014 może okazać się bardzo udany i korzystny pod względem inwestycji dla aktywów i inwestycji ryzykownych, niepewnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *