Fundusze REIT, czyli wspólne inwestowanie w rynek nieruchomości

reitOsoba, która zamierza indywidualnie i bezpośrednio inwestować na rynku nieruchomości, może napotkać rozmaite przeszkody i problemy, zwłaszcza w przypadku słabego rozeznania w świecie finansów. Znacznie lepszym sposobem jest inwestowanie pośrednie, na przykład poprzez fundusze inwestycyjne lokujące środki finansowe w nieruchomości, tym bardziej, że na polskim rynku kapitałowym działają fundusze wyspecjalizowane w tego rodzaju inwestycjach.

Fundusz REIT – co oznacza i w co inwestuje?

Nowoczesną formą pośredniego inwestowania w rynek nieruchomości, od dawna obecną w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, w Polsce dopiero debiutującą, są fundusze REIT.

Pełna nazwa tej instytucji finansowej to Real Estate Investment Trust, jest swego rodzaju podmiot o charakterze funduszu inwestycyjnego, a formie prawnej spółki akcyjnej, którego działania polegają na inwestowaniu w nieruchomości i zarządzanie nimi.

Najbardziej charakterystyczną cechą tego typu funduszy inwestycyjnych jest specyficzny status podatkowy. Otóż w tradycyjnych funduszach inwestujących w rynek nieruchomości występuje zjawisko podwójnego opodatkowania. Fundusz płaci podatek dochodowy od wypracowanego zysku, a jednocześnie akcjonariusze płacą podatek od dywidendy. Tymczasem fundusz typu REIT może odliczyć wysokość dywidendy od podstawy opodatkowania. Nic dziwnego, że większość REIT wypłaca swoim udziałowcom niemal 100% dywidendy, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Już chociażby z tego względu powyższy sposób inwestowania w rynek nieruchomości jest wart zainteresowania.

REIT w Polsce

I chociaż na skutek kryzysu ten segment doznał poważnych perturbacji i spadków na giełdach, to jednak powoli zaczyna to być, również w Polsce, niezmiernie atrakcyjna oferta inwestycyjna.

REIT zrobiły furorę w Ameryce i w Europie nie tylko dzięki wysokości, stabilności i regularności dywidendy, ale także dlatego, że są bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o dostęp do rynku nieruchomości, także dla drobnych inwestorów indywidualnych.

Następnie są bezpieczniejsze od innych instrumentów finansowych ze względu na strukturę przychodów, w znacznym stopniu ich źródłem są czynsze i długoterminowy wynajem powierzchni handlowych, biurowych czy usługowych. Zatem ich zyski pochodzą nie tyle z obrotu nieruchomościami, co z faktu zarządzania nimi i czerpania stąd regularnych dochodów.  Nie są tez drogie, jeśli chodzi o opłaty za zarządzanie i nie wymagają dużego kapitału na wejście.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *